Home   de kennel-naam   de
roedel
  email   pupinfo /
wachtlijst
  ras  beschrijving
  downloads

 

Over ons

 

Onze Labradors


De Australian Labradoodle


Cymbrogi Labradoodles


Allergievriendelijkheid


De hulp- of therapiehond


ALFA-Europe


De IEALB


Over vachten


Extra informatie


Links
ALFA-Europe

Wat is ALFA-Europe

Banner ALFA-EuropeALFA-Europe is een stichting en een non-profit organisatie die als belangrijkste doelen heeft:

1. de originele Australian Labradoodle te registreren en te beschermen,

2. door een transparante registratie de pupkoper te garanderen dat de pup ook afstamt van die ouders welke opde stamboom vermeld staan,

3. de pupkopers zo optimaal mogelijk voor te lichten.

Deze doelen probeert zij te verwezenlijken door het hanteren van strikte regels: de Gedragscode en het Fokreglement (zij zijn vastgesteld door ALFA-Europe beide zijn in te zien op de website van ALFA-Europe).
Zo wordt er geen gebruik gemaakt van een "gradingscheme", een fokschema. Met andere woorden er worden géén Labradoodles (eerste kruisingen) gebruikt om deze te kruisen met Australian Labradoodles.


Registreren

Alleen die Australian Labradoodles die afstammen van de rootstock van Don Evans, Tegan Park en Rutland Manor kunnen geregistreerd worden. Zij voldoen aan de registratiecriteria van ALFA-Europe.

 

Fokken

Met betrekking tot het fokreglement conformeert ALFA-Europe zich aan de Nederlandse wetgeving (zie linkpagina) met betrekking tot het welzijn van dieren en de fokregels van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (welke een afgeleide is van de Nederlandse wetgeving).


Ontstaansgeschiedenis van ALFA-Europe

ALFA-Europe is in 2009 opgericht in nauwe samenwerking met ALFA (-Australia). Helaas heeft ALFA(-Australia) er al vrij snel voor gekozen niet langer met ons te willen samenwerken.

ALFA-Europe vaart nu een geheel eigen koers. Dat wil zeggen dat in tegenstelling tot ALFA-Australia, ALFA-Europe een stichting is en dat ALFA-Europe volledig transparant funktioneert.
Met andere woorden, via de website van ALFA-Europe kan iedereen alles van ons nagaan respectievelijk controleren.


De werkwijze van ALFA-Europe

ALFA-Europe heeft géén leden. Zij kent alleen geregistreerde honden en nestjes van fokkers die volgens het ALFA-Europe fokreglement fokken.
Alle fokhonden en hun nakomelingen hebben een DNA-profiel.
Alle fokhonden en nestjes (en de pupjes) worden geregistreerd en krijgen een uniek registratienummer. Op deze wijze kan iedereen op de registratiepagina's op de website van ALFA-Europe zien én controleren of de pup van een originele Australian Labradoodle afstamt.


Home | Naar boven... WAT IS EEN ORIGINELE AUSTRALIAN LABRADOODLE

Een authentieke of originele Australian Labradoodle is hond die afstamt van de rootstock van Don Evans, Tegan Park en Rutland Manor, lees verder...

NB.
Rutland Manor en Tegan Park, de kennels van moeder en dochter Beverley Manners en Angela Cunningham hebben in het verleden zeer nauw samen gewerkt, waardoor de beide namen veelvuldig op de oude stambomen voorkomen.
In 2009 is abrupt een einde gekomen aan hun samenwerking.
omdat Tegan Park door omstandigheden met fokken was gestopt.