Home   Cymbrogi - Labradoodles heeft haar honden getest op Improper Coat

updated: 23-07-2012
Rutlands Signora Kiana
with her fleece coat

test-report Kiana

Test report:
Rutlands Signora KianaWlochata Pasja Norelek Joey

Wlochata Pasja Norelek Joey
with his fleece coat

test report Joey

Test report:
Wlochata Pasja Norelek Joeyben ik niet elegant of niet?

Cymbrogi's Charming Pete
with his unexpected wavy coat

test report Pete

test report:
Cymbrogi's Charming Pete

Een insertie in het RSPO2 Gen bestaat ook in de foklijnen van de authentic Australian Labradoodle.

Raadsel vreemde vachten bij Australian Labradoodle opgelost.

Iedereen (en dat gold ook voor ons) heeft bij de naam Australian Labradoodle meteen een plaatje in zijn hoofd van een hond met een weelderige haardos/vacht. Groot is dan de verrassing als er pups geboren worden die deze weelderige vacht niet hebben.

Op 24 juli 2010 werd het nestje van Rutlands Signora Kiana en Wlochata Pasja Norelek Joey geboren. In dit nest bleken twee pupjes met een uitzonderlijke vacht te zitten. De nieuwe eigenaren meldden ons dat de vachtjes niet doorgroeiden.

In december 2010 kreeg Ruzdhi’s Apparition Jasmine een nestje van Joey, hierin zaten geen vreemde vachtjes.
Januari 2011 kreeg Cymbrogi’s Amazing Australian Lucy, de dochter van Kiana, haar eerst nestje van Joey en weer bleken er twee merkwaardige vachtjes te zijn. In de zomer van 2011 toen we meer foto’s van de opgroeiende pupjes gekregen hadden, werden we door onze vriendin en collega fokker Geerpetra Yakobowitz van Breda van Ofyakobson Labradoodles op een foto gewezen van een Portugese Waterhond met een zogenaamde improper coat. We besloten contact te zoeken met Ilona Griffioen, een fokker van Portugese Waterhonden, die deze vachten op haar website beschreef.

 authentic Australian labradoodle puppiesauthentic Australian labradoodle puppies

Na email contact gaf Ilona Griffioen van Casa Hoya's Portugese Waterhonden ons een artikel over het verschijnsel Improper Coat bij de PWD (Portuguese Water Dog). Research op het internet leverde verder een aantal wetenschap-pelijke artikelen op over dit verschijnsel en de ontwikkeling van de DNA-test om deze genmutatie op te sporen.
De overeenkomst was zo overduidelijk dat we de mogelijkheid niet konden uitsluiten dat het gemuteerde gen dat voor deze vachten verantwoordelijk is, hetzelfde zou kunnen zijn wat de merkwaardige vachtjes bij onze honden produceerde.

We zochten daarop contact met het van Haeringen Laboratorium, waar de DNA-profielen van onze honden gemaakt worden. Wim van Haeringen heeft er voor gezorgd dat het voor ons mogelijk werd om DNA-samples van onze honden te laten testen in Amerika. Kiana bleek drager te zijn en ook Joey en Lucy waren drager van dit gemuteerde gen.

De verrassing was groot toen Jasmine ook als drager werd aangemerkt. Voor ons onbegrijpelijk omdat in het eerste nestje van Jasmine en Joey geen merkwaardige vachtjes waren en we dachten dan ook dat we in de verkeerde richting aan het zoeken waren.
Toen echter in het tweede nestje van Jasmine en Joey een aantal pups met merkwaardige vachtjes zaten, hebben we de draad weer opgepakt en hebben we een aantal pups met een merkwaardig vachtje laten testen.
De pups bleken affected te zijn. Voor ons het bewijs dat we inderdaad te maken hebben met een mutatie van het RSPO2 gen dat recessief vererft en dat bij de Portugese Waterhonden een improper coat, een afwijkende vacht veroorzaakt (afwijkend van de rasstandaard van de PWD wel te verstaan!).

Inmiddels is een groot deel van de honden die bij ALFA-Europe geregistreerd zijn op dit gen getest. Hieruit blijkt dat een groot deel van de honden drager is van dit gemuteerde gen.

unexpected curly coatunexpexted wavy coat

 

 

 

 

 

 


Net als bij de PWD blijken er twee vacht varianten te bestaan: een wavy coat en een curly coat.

De foto rechts is Charming Pete met een wavy coat; de foto hierboven is van Faithful Sam met een curly coat.

Bovenstaande foto’s geven een goed overzicht van de kortharige variant van de Australian Cobberdog (voorheen Australian Labradoodle) die teruggaan op de rootstock van de founders van het ras). Deze vachtvarianten zullen dan ook in de rasbeschrijving worden opgenomen.

Hierbij moet wel aangetekend worden dat ook Optigen op het test rapport verklaard niet alle afwijkende vachten door deze test verklaard kunnen worden.

bezoek aan vabn Haeringen laboratory 0ctober 2011Angela heeft in oktober 2011 het van Haeringen Laboratorium bezocht.

Tijdens dit bezoek is ook ter sprake gekomen op welke wijze wij het onderzoek naare die andere faktor gestalten kunnen geven.

Op dit moment worden alle fokhonden die bij ALFA-Europe geregistreed staan getest. ALFA-Europe sponsort het onderzoek. Wordt vervolgd ...


| Home | Naar boven...

Curly coat

Affected - Curly coat (Sam)

 


Australian labradoodle pup Levi

Normal - Fleece coat (Levi)

 

 

pete ligt tussen zijn speelgoed

Affected - Wavy coat (Pete)

 

 

wavy coat

Affected - Wavy coat (Cobber Bo)

 

 

wavy coat

Affected - Wavy Coat (Pete)

 

 

Wavy coat

Affected - Wavy coat (Elegant Evi)

 

 

Improper coat -Wavy coat

Affected - Wavy coat (Ramsy)