Home   de
roedel
  pagina
Lucy
  pagina
Kiana
  pagina
Jack
  pagina
Joey
  pagina
Jasmine
updated 23-07-2012


Australian Labradoodle pup

Een Australian Labradoodle pup van circa elf weken. In de rechter kolom zie je dezelfde pup als hij zes maanden oud is.


Kiana is net geborsteld

Kiana na een goede borstel- partij. Je ziet rechts een heleboel uitgeborstelde haren.


Wat is een allergie?

Een allergie is een abnormale reactie van het immuun-systeem op een vreemde stof.
Zo'n lichaamsvreemde stof veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten, maar bij personen die daar gevoelig voor zijn treedt een allergische reactie op. Meer over allergische reacties . . . .


Een volwassen Irish Soft Coated Wheaten Terrier
De Irish Soft Coated Wheaten Terrier.

Je hebt Wheatens met een langharige en met een gekrulde vacht. Puppen van raszuivere Irish Soft Coated Wheaten Terriers (ISCW) kunnen tot de leeftijd van twee en half jaar een aantal malen hun vacht verwisselen. Het is zelfs zo dat de keurmeesters het advies krijgen om op tentoon-stellingen de vachten van de getoonde honden pas na de leeftijd van twee jaar te beoordelen.

Een Australian Labradoodle pup

Bovenstaande en onderstaande foto van de pup met de naam Fiddle is een pup uit een foklijn waar een ISCW is ingefokt. Het maskertje is iets wat je bij raszuivere ISCW-pups ook tegenkomt. Naarmate ze ouder worden verdwijnt het masker.  

Een zittende Australian lab radoodle pup


Photos: courtesy of Maine Light Australian Labradoodles
De IEALB staat voor independent European Australian Labradoodle Breeders. Deze fokkers hebben hun honden geregistreerd bij stichting ALFA-Europe.

ALFA-Europe is géén fokkersvereniging maar een registratieinstantie.

 

 Vier volwassen Australian labradoodles op een rij
Onze Australian Labradoodle fokhonden
Cymbrogi's Cobber Bo


Pete, een blonde Australian Labradoodle met een weinig voor komende vacht

Cymbrogi's Charming PeteLabrador met Tanpoint tekening
Tanpoint of "Black and tan"Hond met brindle tekening
Brindle

Portugese Waterhond

Brown Curly Improper Coat
Purebred Portugese Waterhond


Portugese Waterhond

Black Wavy Improper Coat
Purebred Portugese Waterhond

Photos: courtesy of
Casa Hoya's Portugese Waterhonden


Therapielijnen
Niet alle pups in een nestje beschikken over de gewenste therapie-eigenschappen, wel komen ze veel vaker voor dan in andere foklijnen. Onze Rutlands Kiana is een originele ASD Australian Labradoodle afkomstig uit een therapielijn.
Ook Wlochata Pasja Norelek Joey is een nakomeling van echte ASD Australian Labradoodle ouders afkomstig uit een therapielijn.
Norelek Joey is in Australië verwekt en zijn moeder is drachtig geïmporteerd door Edyta Gajewska in Polen. Edyta is net als wij gespecialiseerd in het fokken van therapiehonden, haar kennelnaam is: Wlochata Pasja (zie de linkpagina).

Het verschil tussen de Australian Labradoodles van de andere organisaties en die van de IEALB is dat de fokkers van de IEALB (dit zijn fokkers die hun Authentic Australian Labradoodles bij stichting ALFA-Europe hebben geregistreerd)
vanaf juli 2008 géén andere rashonden mogen in kruisen.

Zo is men verzekerd dat men te maken heeft met een originele (ASD) Australian Labradoodle, waarvan de ouders afstammen van de rootstock van Don Evans, Tegean Park en Rutland Manor.


Zin en onzin over
Australian Labradoodle vachten

Transparantie
Wij van Cymbrogi-Labradoodles zijn voor openheid en vinden dat toekomstige Australian Labradoodle eigenaren recht hebben op alle informatie. Dat betekent dat wij ook de ontwikkeling van de pups laten zien. Puppen met een afwijkende vacht vind je dus ook terug op onze website. Wij vinden echter gezondheid, het juiste karakter (temperament), de mogelijkheid om ingezet te worden als therapiehond én de allergievriendelijkheid het allerbelangrijkste. Wij willen niet meedoen aan de trend om te fokken waarbij het uiterlijk doorslaggevend is voor onze foktechnische keuzes.
Waartoe het alleen fokken op uiterlijkheden heeft geleid in de rashonden wereld heeft de Zembla-documentaire “Het einde van de rashond
of de BBC-documentaire “Pedigree exposed” laten zien.

Op de meeste Australian Labradoodle websites ziet men afbeeldingen van Australian Labradoodles met mooie vachten. Meestal zijn dit vachten van jonge honden die nog hun vachtwisseling moeten doormaken. Door het alleen maar tonen van een bepaald uiterlijk wordt dit tot norm verheven en worden minder voorkomende variëteiten automatisch als een afwijking bestempeld. Om een en ander te verduidelijken moeten we eerst een aantal misverstanden uit de weg ruimen.

 

Het verschil tussen het verliezen van haren en ruien (verharen)
Om maar meteen een fabeltje uit de wereld te helpen: iedere hond verliest haren ook een Australian Labradoodle! Een haar heeft niet het eeuwige leven.

Bij een Australian Labradoodle, die maar een enkele vacht heeft, blijven de dode haren afhankelijk van de soort vacht voor korte of langere tijd in de vacht hangen. Deze haren moeten er uitgeborsteld worden om vervilten tegen te gaan. De haren van een Australian Labradoodle worden dus regelmatig vervangen: dode haren worden vervangen door nieuwe (net als bij mensen).

Ruien is een proces van vachtwisseling waarbij de hond, meestal seizoens-gebonden, binnen een paar weken zijn vacht verliest en weer een nieuwe vacht krijgt. Daarna is de vacht weer een tijd min of meer stabiel.

 

Hondenallergie
In tegenstelling tot wat men meestal denkt zijn het niet de haren die een allergische reactie uitlokken maar de eiwitten in huidschilfers, speeksel en urine van de hond die een heftige lichamelijke afweerreactie kunnen uitlokken. Er zijn rassen die heel veel huidschilfers verliezen omdat deze rassen heel snel hun huid vernieuwen en er zijn rassen die in een veel langzamer tempo hun huid vernieuwen en dus ook minder huidschilfers verliezen. Bovendien is het zo dat mensen heel individueel op een hond reageren, ook op een hypoallergene hond. Daarom is testen zo belangrijk.


Verbeteren door selectief fokken
Het doel van een goede fokker is niet alleen het vermeerderen van de soort maar ook door selectief te fokken het ras te verbeteren met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, lichaamsbouw, het karakter of vacht.
Met het oog op het verbeteren van de vacht van de Australian Labradoodle heeft Beverley Manners de Irish Soft Coated Wheaten Terrier (uit speciaal gesecteerde lijnen) in een aantal foklijnen gefokt. De Irish Soft Coated Wheaten is overigens ook een hypoallergeen ras. De laatste keer dat deze infusion plaatsvond was in 2004. Feit is dat de vachten van Australian Labradoodles uit deze foklijnen over het algemeen gemakkelijker te onderhouden zijn.

In nestjes van Australian Labradoodles met een Soft Coated Wheaten invloed zullen dus ook Australian Labradoodle pups geboren worden die voor de leeftijd van twee en half jaar een aantal malen hun vacht kunnen verliezen.

Goede fokkers zullen een zorgvuldige keuze maken bij het kiezen van hun fokmateriaal om de voordelen van deze infusion verder te ontwikkelen. Over de gehele wereld beschikken slechts een beperkt aantal fokkers over deze foklijnen


Afstamming
De meeste Australian Labradoodle fokkers (maar lang niet allemaal!) zijn begonnen met honden die afstamden van de rootstock van Rutland Manor en Tegan Park (de co-founders). De rootstock van Rutland Manor en Tegan Park waren afkomstig van fokproducten van een Australische boer, Don Evans die ook honden fokte. Don Evans heeft een aantal generaties Labradoodles gefokt. Er liepen echter ook andere rashonden rond. Theoretisch valt niet uit te sluiten dat er dekkingen hebben plaats gevonden tussen de Labradoodles afkomstig van Wally Conron en honden die daar rondliepen, onder andere een Afghaanse windhond en misschien zelfs wel een Portugese Waterhond die het recessieve IC-gen in zich hadden (zie verder op in de tekst).
Met deze zorgvuldig uitgezochte honden hebben de co-founders een uitgebreid fokprogramma opgesteld. Een fokprogramma dat door veel fokkers nagevolgd werd.
De co-founders hebben een speciaal oog gehad voor de therapeutische eigenschappen van de hond. Hierdoor zijn foklijnen ontstaan waarin veel meer therapie- of hulphonden voorkwamen dan in andere lijnen. Om zich van de andere Australian Labradoodle-fokkers te kunnen onderscheiden hebben de co-founders de term ASD ingevoerd. ASD betekent Australian Service Dog. Zo ontstond het begrip ASD Australian Labradoodle.

 

De "nieuwe" Australian Labradoodle
Wat beschreven staat onder het kopje “Afstamming” was mede reden voor de grote fokorganisaties de IALA, de ALAA, de ALA (met in haar kielzog de ALA-EU en dus ook de ALA-NL) zich van de co-founders af te keren en in 2009 besloten deze organisaties (lees: de andere georganiseerde fokkers) dat hun Australian Labradoodle nog maar uit een kruising van drie rassen te laten bestaan:
de Labrador Retriever, de Poedel en de Cocker Spaniël.
Een ontwikkeling die stilzwijgend al langer common practise was bij vooral Amerikaanse én Australische fokkers. In feite, zo geeft de IALA zelf toe, ging men een nieuw ras fokken, die niet Australian Labradoodle zou mogen heten. Genetisch betekent dit dat vele van deze nieuwe Australian Labradoodles nog vele generaties nakomelingen met verschillende vachten zullen voorkomen. Daarnaast zullen er ook nakomelingen zijn die niet allergievriendelijk zijn en ruien.


Schematische voorstelling van rasinvloeden
De simplistische voorstelling die Tegan Park eens gaf (en die je ook kunt terug vinden op andere websites) over de rasinvloeden van de Australian Labradoodle is helemaal niet zo duidelijk als voorgespiegeld wordt. Zeker niet als je bedenkt dat in sommige lijnen keer op keer is terug gefokt op een poedel! Sommige websites geven zelfs exacte percentages. De werkelijke verdeling zou er in veel gevallen heel anders uit moeten zien. Afhankelijk van de selectie die heeft plaats gevonden zullen bepaalde eigenschappen sterker naar voren komen.

Kijkt men naar de rasinvloeden van de “nieuwe” Australian Labradoodle dan ziet de schematische verdeling (fig. 2) er heel anders uit en dan kan men beter spreken van een Poedel met rasinvloeden van een Labrador en een Cocker Spaniël of Cockapoo.  Deze laatste is een kruising tussen een Cocker Spaniël en een Poedel (terug kruisen op een poedel mag tot de zesde generatie!). Afhankelijk van de selectie die heeft plaats gevonden zullen de eigenschappen van het een of het andere ras duidelijker naar voren komen.

 

Overerving en fenotype (uiterlijk)
Op de meeste websites ziet men Australian Labradoodles met mooie vachten. Meestal zijn dit vachten van jonge honden die nog hun vachtwisseling moeten doormaken. Door het alleen maar tonen van een bepaald uiterlijk wordt dit tot norm verheven en worden minder voorkomende variëteiten automatisch als een afwijking bestempeld.

Omdat de vachten polygenetisch overerven zullen er nog generaties lang vachttypen voorkomen die niet voldoen aan het beeld van de Australian Labradoodle zoals die op de meeste websites getoond wordt. Dat deze minder voorkomende vachten voorkomen is een feit.
De Australian Labradoodles op de foto´s zijn dus géén afwijking, maar een variatie die af en toe voorkomt door rasinvloeden uit het verleden.
Deze honden hebben geen ondervacht en hebben hetzelfde huidtype als de gangbare Australian Labradoodles, ook worden ze verdragen door mensen met een hondenallergie en ze hebben geen typische hondengeur. Evie, Pete, Ellie en Cobber Bo wonen in gezinnen waarvan een of meerdere leden van het gezin een hondenallergie hebben.

De afstamming van de honden op de foto’s staat onomstotelijk vast. De ouderdieren staan namelijk geregistreerd bij ALFA-Europe. Dit houdt in dat hun afstamming terug te voeren is op de rootstock van de co-founders en dat hun DNA-profiel vastgelegd is. Ook de puppen van ouderdieren die geregistreerd staan bij ALFA-Europe krijgen hun eigen DNA-profiel, waarbij het van Haeringen Laboratorium van ieder pup vaststeld of het daadwerkelijk een nakomeling is van de opgegeven ouderdieren (we noemen dit "parentage verified"). Het orginele Van Haeringen Certificaat hiervan ontvangen de pupkopers samen met de ALFA-Europe stamboom.

Doordat men niet met deze honden verder fokt, zullen deze weinig voorko-mende vachten in de komende generaties steeds minder vaak voorkomen maar volledig uitsluiten dat ze voorkomen kan men echter nooit!

Door een bepaalde combinatie van ouderdieren kunnen dus soms onvermoede vachten tevoorschijn komen. Dergelijke variaties doen zich ook in andere rassen voor waarvan bekend is dat zij ontstaan zijn uit verschillende andere rassen of waar een ander ras is ingefokt.


Een Labrador poot met en witte vlek op de achterzijdeDe -rasstandaard-afwijkingen- bij de Labrador Retrievers zijn heel goed in kaart gebracht. Zo zie je links een hondenpoot met een witte vlek aan de achterkant dit noemt men een "Bolo-pad".
Andere afwijkingen zijn bijvoorbeeld “Brindle” en "Tanpoint" ook wel “Black and tan” genoemd.

Een duidelijk uitleg over het verschil tussen een somatische mutatie en een afwijking veroorzaakt door polygenetische vererving kan men lezen in het grote Labradorboek van de NVL, de Nederlandse Labrador Vereniging in het hoofdstuk "Vachtkleurvereving". Sommige fokkers beweren dat dergelijke variaties spontane mutaties zijn. Niets is minder waar. Fokkers spreken hier niet graag over, deels uit onkunde deels omdat “het slecht verkoopt”, maar wij weten dat deze “afwijkende” vachten voorkomen, niet alleen bij Labrador Retrievers en Australian Labradoodles maar ook bij andere rassen.

Zoals bijvoorbeeld bij de Portuguese Water Dog (PWD), de Portugese Waterhond, waar ze van "improper coat" spreken: een van de rasstandaard afwijkende vacht. Deze pups met hun "improper coat" zien er verrassend hetzelfde uit als de door ons beschreven en getoonde Australian Labradoodle pups. De Portugese Waterhond was van origine een echte werkhond en is al een heel oud ras. Maar in 1972 waren er nog maar 25 dieren over. Gelukkig hebben liefhebbers de populatie weer opgebouwd. Van de ontstaans-geschiedenis van de Ierse Water Spaniel is bekend dat er invloeden zijn geweest van de Portugese Waterhonden met inheemse Ierse waterhonden.
Het is aannemelijk dat er vermengingen in twee richtingen hebben plaats gevonden. Onlangs heeft men bij het Portugese Waterhonden ras het gen gelokaliseerd dat voor deze "afwijkende vacht" verantwoordelijk is.
Er is dus een test om dit IC-gen, die de Improper Coats bij PWD honden veroorzaakt vast te stellen. Hierbij moet wel aangetekend worden dat niet alle afwijkende vachten voor 100% aan dit gen te wijten zijn, omdat bij een aantal van deze "afwijkende vachten" meerdere genen betrokken blijken te zijn. Wie hier meer over wil weten, lees verder...
Of dit gen (of een soortgelijk gen of genen) ook bij de Authentic Australian Labradoodle (de Ierse Water Spaniel is een van de ontstaansrassen) gevonden zal worden weten we niet, maar het zal de komende tijd ongetwijfeld onderwerp zijn van discussie.

 

Genetische mutatie
Inmiddels hebben we al onze honden getest en weten we dat de afwijkende vachten berusten op een genetische mutatie. Lees verder ...


Hulphonden - Therapiehonden
Je hebt verschillende soorten therapiehonden. Honden die opgeleid worden om gehandicapten te helpen die motorisch gehandicapt zijn, worden assistent-honden genoemd. Andere assistent- honden zijn bijvoorbeeld Signaalhonden of Blindengeleidehonden.

Honden die door hun intuïtieve karakter stemmingen van mensen aanvoelen en intuïtief zich aan zo’n stemming (inclusief het bijbehorende gedrag) aanpassen, noem je echte therapiehonden. Dergelijke therapiehonden kunnen in een gezinssituatie al dan niet met professionele ondersteuning worden ingezet. Ervaringen wijzen uit dat zo’n therapiehond een geweldige positieve invloed heeft op het kind voor wie de hond bedoeld is en daardoor ook op het hele gezin.
Het is echter heel belangrijk om een dergelijke gezinshond niet te overvragen omdat zo’n hond allereerst recht heeft om als hond op te groeien. Meer hierover kun je bij “hulphonden” lezen....

De co-founders hebben in het begin veel aandacht besteed aan het temperament van de geselecteerde fokdieren. Dat is waarom Cymbrogi-Labradoodles heel bewust gekozen heeft voor de originele ASD Australian Labradoodles uit de therapielijnen van de ontwikkelaars van dit ras. Onze therapielijnen stammen allemaal af van de originele rootstock van Rutland Manor en Tegan Park (de co-founders).


Hoe belangrijk is het uiterlijk?
Zoals we al elders op de website beschrijven ligt voor ons bij het fokken de nadruk op gezondheid en fokken van therapiehonden. Dat is de reden waarom wij werken met de therapielijnen van Beverley Manners. We begrijpen dat het ideaalbeeld van de meeste gezinnen is een hond met een mooie lange fleecevacht. Niet iedere hond voldoet aan dit ideaalbeeld.

Voor iedere gezin wordt het hondje uitgezocht dat het beste past bij de gezinssituatie. Dit wordt matching genoemd. Wanneer uit een nestje een perfecte match tot stand gebracht wordt tussen de pup en het gezin dat om een therapiehond vraagt, is dat voor alle betrokkenen een fantastisch resultaat.

Cobber Bo is het perfecte voorbeeld van een Australian Labradoodle die qua vacht niet voldoet aan het ideaalbeeld dat de meeste mensen voor ogen hebben, maar hij is perfekt voor de taak die hij moet vervullen in het gezin van Natascha. Wij hebben groot respekt voor Natascha hoe zij zich door dit eerste moeilijke jaar geslagen heeft.

Hoe de match tussen Cobber Bo en zijn vriend Mitchell tot stand kwam kun je lezen door op de foto rechts te klikken.


| Home | Naar boven...Vacht onderhoud

Op de veel websites van Australian Labradoodles staan schattige foto’s van puppies en jonge honden.

Australian Labradoodle pup van circa 6 maanden

De meeste pupkopers realiseren zich niet dat de vacht met de vachtwisseling van pup naar volwassen hond een behoorlijke verandering gaat doormaken. Verder is het zo dat de vacht na een castratie of sterilisatie (dit geldt overigens voor alle rassen) dikker wordt en vaak ook harder groeit. Dit betekent vaak dat de hond na de vachtwisseling een enorme pak haren krijgt en bovendien ziet men, met name op de rug, een toename van de groei van kleine wolhaartjes. Deze haartjes moeten er uitgeborsteld worden omdat anders ze de huid verstikken en de vacht in rap tempo vervilt.

Deze veranderende vacht vereist van de eigenaar de discipline om de hond iedere week minstens een goede borstelbeurt te geven. Veel pupkopers weten aanvankelijk niet hoe ze de hond moeten borstelen. Sommigen beginnen er enthousiast aan maar raken gefrustreerd omdat er geen eind aan lijkt te komen.

Kiana ligt te genieten tijdens het borstelen

De vacht van een volwassen Australian Labradoodle vergt net als alle langharige hondenrassen heel wat onderhoud. Regelmatig borstelen voorkomt dus veel problemen. 


Wat verstaat men onder rootstock?

In de kynologie wordt met rootstock een groep honden bedoeld die aan de basis van een ras of een fokprograama staat.
De rootstock van Wally Conron

Wally Conron, die verantwoordelijk was voor het fokprogramma van het toenmalige blindengeleide-honden-opleidingsinstituut in de staat Victoria in Australië, begon zijn fokprogramma met een van zijn beste Labrador teven en een uit Engeland geïmporteerde witte Koningspoedel. De reden dat hij een poedel importeerde was dat weinig poedels voor wat betreft de gezondheid of karakter geschikt bleken. Bovendien wilde menig Australische fokker geen dekreu ter beschikking stellen. De nakomelingen uit deze kruising noemde hij "Labradoodle".


Labradoodle organisaties

Die IALA is de paraplu-organisatie van de hiernaast genoemde Labradoodle organisaties. Let op: dit zijn fokkerverenigingen.

Daarnaast zijn er nog enkele ander organisaties, zoals de fokkersvereniging de IEALB en een registratieinstantie ALFA-Europe.

 Schema van een genenpool verdeling volgens Tegan Park

fig. 1. genenpool 1


Schematische verdeling van de Genenpool van de nieuwe Australian Labradoodle

fig. 2. genenpool 2


Vacht variatie Evie

Cymbrogi's Elegant Evie


De dierenarts neemt wangslijmvlies voor een DNA-test

Het afnemen van een DNA-sample door de dierenartsEen bruine Australian Labradoodle met een weinig voorkomende vacht

Cymbrogi's Miss Ellie

Je kunt je natuurlijk afvragen of het wenselijk is deze vachtvariant er uit te fokken.
Een van onze puppen Miss Ellie woont in een gezin waar twee leden een ernstige honden-allergie hebben. Met de komst van Miss Ellie is hun droom werkelijkheid geworden: ze hebben alle voordelen van een Australian Labradoodle met betrekking tot karakter en allergievriendelijkheid maar ze hebben niet het intensieve vachtonderhoud.

bruine Australian Labradoodle pup met een weing voorkomende vacht

Deze mensen hebben heel bewust voor deze "kale pup", Miss Ellie, gekozen. Aangezien we maar twee nestjes per jaar hebben is het voor ons niet weggelegd de mogelijkheden van deze vachtvariant verder te onderzoeken.

Australian Labradoodle met een man in rolstoel
Dan met onze LucyEen bruine Australian Labradoodlepup in de armen van een man

Een half jaar later kon Dan zijn eigen Lucy in de armen sluiten.
Een blonde Australian Labradoodle ligt met een kind op de grond

Mitchell en zijn hond Cobber Bo

Valid XHTML 1.0 Transitional