Home   de kennel-naam   de
roedel
  contact   pupinfo /
wachtlijst
  ras  beschrijving
  linksOntstaansgeschiedenis


Internationale organisaties

 

Sterilisatie, DNA-profiel, FCI

 

Inteelt, parentbreeding

 

Multigen-labradoodle, multigen-AUSTRALIAN-Labradoodle

 

Infusions, reconstrueren

 

Hybride en heterosis-effekt

 

Aanschaf pup, vragen aan de fokker

 

TenslotteAchtergrond informatie (pag.2)

De verschillende overkoepelende organisaties
In de afgelopen 20 jaar heeft de ontwikkeling en de verspreiding van de Australian Labradoodle een stormachtige ontwikkeling door gemaakt. In de afgelopen 15 jaren hebben verschillende organisaties zich opgeworpen om dit bijzondere ras te beschermen o.a. de ALA, de IALA, de ALAA (zie de link pagina).
Deze organisaties zijn op democratische wijze georganiseerd. Dit leidde er echter wel toe, dat "niet-fokkers" (maar wel leden) binnen deze organisaties bepalingen begonnen te maken hoe er gefokt mocht worden.

Dit viel niet altijd bij de serieuze fokkers in goede aarde omdat andere belangen klaarblijkelijk belangrijker gevonden werden dan de gezondheid en de goede ontwikkeling van dit unieke ras.

Deze ontwikkelingen hebben er toegeleid dat, met de verschillende regelgevingen met betrekking tot het fokken, de kwaliteit van het oorspronkelijke Australische Labradoodle foklijn werd uitgehold en er aldus het spreekwoordelijke "water bij de wijn" werd gedaan! Om de kwaliteit van het oorspronkelijk Australische Labradoodle ras te beschermen hebben de co-founders de naam ASD Australian Labradoodles laten trademarken!


Ook dit trademark bleek geen afdoende bescherming te bieden. Het idee en het systeem van zgn. "accredited breeders" bleek geen garantie voor een gezonde ontwikkeling van het ras noch voor de zekerheid van de pupkoper een gezonde allergie- vriendelijke hond te kunnen kopen. Zo begon langzaam het idee te ontstaan dat het noodzakelijk werd te komen tot een waterdicht systeem van het registreren van echte orginele Australische Labradoodles. Zo ontstond in Australië het idee van een Australian Labradoodles Founders Alliantie, ALFA.


ALFA-Europe
ALFA-Europe is in nauwe samenwerking met ALFA(-Australië) opgericht. Na een korte samenwerking heeft ALFA-Australië de samenwerking weer verbroken.
ALFA-Europe heeft er voor gekozen zelfstandig verder te gaan en heeft een transparant registratiesysteem opgezet. De gegevens worden in een voor iedereen toegankelijke database ondergebracht, lees verder..

IEALB, de Independent European Labradoodle Breeders
Deze onafhankelijke vereniging bestaat uitsluitend uit fokkers die hun fokhonden bij ALFA-Europe hebben geregistreerd. Omdat ALFA-Europe alleen een registratiebureau is voor originele Australian Labradoodles (en geen fokkers registreert), hadden fokkers toch de behoefte aan een platform om met elkaar van gedachten te wisselen.

| Home | Naar boven....