Home   de kennel-naam   de
roedel
  contact   pupinfo /
wachtlijst
  ras  beschrijving
  links
Ontstaansgeschiedenis


Internationale organisaties

 

Sterilisatie, DNA-profiel, FCI

 

Inteelt, parentbreeding

 

Multigen-labradoodle, multigen-AUSTRALIAN-Labradoodle

 

Infusions, reconstrueren

 

Hybride en heterosis-effekt

 

Aanschaf pup, vragen aan de fokker

 

TenslotteAchtergrond informatie (pag.3)

Waarom worden de pups gesteriliseerd of gecastreerd?
De reden hiervoor is dat op deze wijze het fokprogramma gecontroleerd kan geschieden. Alleen door een gecontroleerde fok is uiteindelijk erkenning van de Australian Labradoodle als apart ras door de FCI te verkrijgen. Door castratie/sterilisatie kan wildgroei vermeden worden en kan de pupkoper gegarandeerd worden dat hij een hond koopt met de beloofde eigenschappen én afstamming. De broodfok en alle ellende die dit veroorzaakt kan zo drastisch ingeperkt worden.
De controle die ALFA-Europe heeft op de geregistreerde fokhonden, het fokprogramma en dus ook op de fokker is een grote sprong voorwaards.

Een sterilisatie of castratie bij een pup heeft geen nadelige gevolgen voor de hond. Een dergelijke ingreep op latere leeftijd heeft een hoger risico op complicaties. Een pup herstelt veel sneller dan een volwassen hond.

Daarbij komt nog dat vele hondeneigenaren de problemen die opdringerige reuen tijdens de eerste loopsheid van hun teefje veroorzaken onderschatten. Veel eigenaren laten uiteindelijk dan ook hun teefje na de eerste loopsheid steriliseren. Daarbij komt nog dat ongesteriliseerde teven op latere leeftijd een verhoogde kans hebben op tumoren in de melkklieren of baarmoeder. Een eigenaar van een ongecastreerde reu krijgt vaak te maken met ongewenst gedrag veroorzaakt door zijn geslachtshormonen, waardoor ze uiteindelijk toch overgaan tot castratie.


Wat is een DNA profiel?
Het DNA-profiel van een dier wordt net als bij de mens als een genetische vingerafdruk beschouwd. In tegenstelling tot andere identicatie methoden zoals een microchip of tatoeëring kan het niet gemanipuleerd of uitgewist worden door invloeden van buitenaf zoals een verwonding. Een DNA-profiel blijft dus een levenlang bestaan.

Slechts een kleine groep fokkers fokken originele Australian Labradoodles zoals de co-founders die hebben ontwikkeld. Er zijn inmiddels vele broodfokkers die proberen geld te slaan uit de populariteit van dit ras. Een aantal van hen proberen het wiel opnieuw uit te vinden, soms door opnieuw te kruisen tussen een labrador en een poedel, soms door met andere rassen te kruisen. De grootste (groot in aantal) overkoepelende organisaties waarin fokkers en eigenaren zich verenigd hebben, hebben zelfs de Australian Labradoodle opnieuw uitgevonden: Zij erkennen vanaf 2009 nog slechts die Australian Labradoodles die ontstaan zijn uit een Labrador een Poedel en een Cocker Spaniel.

Dit is natuurlijk geen originele Australian Labradoodle. ALFA-Europe heeft een database aangelegd, bestaande uit DNA- profielen en de stamboomgegevens van de geregistreerde fokhonden én hun nakomelingen, deze database wordt centraal beheerd.

De database van geregistreerde fokhonden en hun nakomelingen is door iedereen in te zien op de website van ALFA-Europe. Op deze wijze is het voor pupkopers maar ook voor fokkers bij de aanschaf van fokdieren na te gaan of het inderdaad gaat om een originele Australian Labradoodle.

 

Is de Australian Labradoodle een door de FCI erkend ras?
Nee, maar hierbij moeten we wel het volgende bedenken: In de loop van de tijd hebben zich, door de onderlinge relatie tussen mens, hond, zijn omgeving en zijn levensomstandigheden, verschillende rassen ontwikkeld. De mens heeft geleerd de hond voor de meest uiteenlopende doeleinden te gebruiken enerzijds door gericht te fokken en anderzijds door deze honden voor de specifieke taken te trainen. Alle hondenrassen zijn dus geconstrueerd. De Australian Labradoodle is dus net zoals ieder ander rashond een geconstrueerde hondenras met hele specifieke eigenschappen.

Of de Australian Labradoodle in de toekomst erkend zal gaan worden door de FCI staat of valt met een vastgesteld en een door bonafide fokkers geaccepteerd fokbeleid, waarbij het werken met DNA-profielen van doorslaggevende betekenis zal zijn. ALFA-Europe schept met zijn registratiesysteem voor fokhonden, hun nakomelingen en een strikt fokbeleid de optimale voorwaarden.


| Home | Naar boven....