Home   de kennel-naam   de
roedel
  contact   pupinfo /
wachtlijst
  ras  beschrijving
  links
Ontstaansgeschiedenis


Internationale organisaties

 

Sterilisatie, DNA-profiel, FCI

 

Inteelt, parentbreeding

 

Multigen-labradoodle, multigen-AUSTRALIAN-Labradoodle

 

Infusions, reconstrueren

 

Hybride en heterosis-effekt

 

Aanschaf pup, vragen aan de fokker

 

TenslotteAchtergrond informatie (pag6)

Waar moet je op letten als je een Australian Labradoodle wilt aanschaffen?
Als je eenmaal een besluit genomen hebt dat je een allergie vriendelijke Australian Labradoodle (of misschien zelfs een Australian Labradoodle hulphond) wilt aanschaffen, is natuurlijk de volgende vraag: hoe vind ik een goede fokker. Jammer genoeg proberen veel zogenaamde fokkers een slaatje te slaan uit het feit dat de (Australian) Labradoodle in korte tijd erg populair geworden is en vooral nu volop in de belangstelling staat.

Omdat het ras niet door de FCI erkend wordt, worden de honden en de fokkers ook niet door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gecontroleerd.
Stichting ALFA-Europe vult deze leemte op door de fokhonden en hun nakomelingen te registreren. Omdat de fokkers, die hun honden bij ALFA-Europe geregistreerd hebben, alleen fokken met geregistreerde fokhonden volgens het fokreglement van ALFA- Europe heeft zij ook controle over de manier van fokken door de fokker. Zodra het ras erkend wordt door de FCI, zou stichting ALFA-Europe overbodig kunnen worden.

Er bestaat geen handleiding die je hanteert bij de aankoop van een Australian Labradoodle en die je honderd procent garantie geeft dat je geen miskoop doet. Maar er zijn wel een aantal simpele regels die je kunt hanteren om je zoektocht naar een goede Australian Labradoodle succesvol te laten zijn.
- Maak je huiswerk, probeer zelf zoveel mogelijk informatie over Australian Labradoodles te vinden zodat je de fokker vragen kunt stellen.
Serieuze fokkers nemen de tijd om je vragen te beantwoorden. Goede voorlichting geven is ons inziens ook een taak van de fokker.

- Je zou bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen stellen:

 

Hoe worden de puppies gesocialiseerd?
De eerste weken van het leven van een pup zijn bepalend voor zijn houding ten opzichte van mensen. Heeft hij in de eerste weken geen intensief en liefdevol contact met mensen dan zal hij daar zijn hele leven last van hebben. Bij een massaal aanbod van nesten bij een fokker plaatsen wij grote vraagtekens bij de wijze waarop de pups gesocialiseerd worden.

 

Kan de fokker een DNA-profiel van de ouderdieren laten zien?
Kan de fokker dit niet, dan kan hij je niet verzekeren dat de ouders van de pup van originele Australische Labradoodle foklijnen afstammen.

 

Krijgen de pups ook een eigen DNA-profiel?
Wanneer een fokker meerdere nestjes tegelijkertijd heeft kunt u als pupkoper er nooit zeker van zijn dat de pup die u aangeboden wordt van de opgegeven ouders afstammen. Stichting ALFA-Europe heeft als enige registratie-instelling de fokker verplicht ALLE pups van een DNA-profiel te voorzien, zodat de afstmming altijd voor 100% vaststaat.
Zelfs de Raad van Beheer is hier inm,iddels van overtuigd en heeft het voorbeeld van stichting ALFA-Europe overgenomen!

 

Beschikt de fokker over gezondheidspapieren van zijn honden?
Worden de pups voldoende ontwormd en worden ze ingeënt? Hebben ze een Europees dierenpaspoort (en zijn ze dus ook gechipt)? Aanvullende informatie over het Europees dierenpaspoort kunt u vinden op de website van de raad van beheer. Ook op de website van ALFA-Europe vindt u onder "gezondheidseisen" ook de nodige nuttige informatie.
Als je deze informatieve websites leest zul je zelf ongetwijfeld nog meer vragen weten te formuleren die je de fokker kunt stellen.

 

Werkt de fokker met een koopcontract?
Bij onze Labradors hebben wij altijd met dit koopcontract van de Nederlandse Labrador Vereniging gewerkt. Het biedt zekerheid voor de pupkoper en de fokker. Voor onze Australian Labradoodle-pups gebruiken wij een soortgelijk contract.

 

Met welke andere Australian Labradoodlefokkers werkt de fokker samen en bij welke organisatie is de fokker aangesloten?
De fokkers waarmee men samenwerkt zijn vaak een goede indicatie voor de wijze waarop men tegen het hele fokgebeuren aankijkt. Dit geldt natuurlijk ook voor de organisatie waarbij men is aangesloten.
Hoort de fokker nergens bij, kan dit betekenen dat de fokker zich niet graag laat controleren. M.a.w. men moet volledig vertrouwen op de blauwe ogen van de fokker.

NB. Belangrijk is natuurlijk dat u, datgene wat de fokker beweert ook kunt controleren. Kunt u dat niet dan raden wij u aan een andere fokker te zoeken.

 

Wat doet de fokker aan nazorg?
Uit ervaring weten wij dat met name het eerste jaar veel pupkopers er belang bij hebben dat ze met raad en daad terzijde worden gestaan door de fokker van hun pup. Krijg je een informatiepakket mee met onder andere informatie over voeding, opvoeding, zindelijk maken, goed en fout speelgoed enz?

 

Stelt de fokker ook eisen aan de pupkoper of is het hem er alleen maar om begonnen een pup te verkopen?
Een goede fokker stelt ook eisen aan zijn pupkopers omdat hij denkt aan het belang van het dier. Een fokker die helemaal geen vragen stelt over hoe je van plan bent met je hond om te gaan, maakt volgens ons het belang van het dier ondergeschikt aan het geld.

 

Last but not least, wat kost een Australian Labradoodle?
Als je besluit een Australian Labradoodle pup te kopen bij een erkende en ervaren fokker, dan kun je deze pup natuurlijk niet voor een prikkie kopen. Als je echter een gezonde Australian Labradoodle met een open en intuïtief karakter wilt, die ook nog eens een allergievriendelijk is én eventueel ook nog uit een therapielijn komt, dan kun je verwachten dat daar een prijskaartje aan hangt.
Originele Australian Labradoodles die voor een stuntprijs weggaan bestaan niet of het zijn geen originele Australian Labradoodles.


| Home | Naar boven....